getTitle(HSDB_MENU, "id", " where lang = '$global_lang' and keyword='orders' "); ?>

Thái Văn Ngọc

Thái Văn Ngọc: 0935.884.906

Chức vụ: Phó tổng giám đốc Kinh Doanh- Kỹ Thuật

Email: thaingocqb@gmail.com

 
Gửi bạn bè   In trang