getTitle(HSDB_MENU, "id", " where lang = '$global_lang' and keyword='orders' "); ?>
HAECO DCAR KSDĐ K34YE4

HAECO DCAR KSDĐ K34YE4 VỚI HỆ THỐNG ĐỘNG CƠ YUCHAI-385 EURO 4.

HAECO DCAR KSDĐ K34HE5 2019

ĐỘNG CƠ HINO P11C-WD CÔNG SUẤT 380 MÃ LỰC, TIÊU CHUẨN KHÍ THẢI EURO5 ĐẦU TIÊN TRÊN...

HAECO DCAR CDDĐ K24HE5 2019

ĐỘNG CƠ HINO P11C-WD CÔNG SUẤT 380 MÃ LỰC, TIÊU CHUẨN KHÍ THẢI EURO5 ĐẦU TIÊN TRÊN...